זמני פורים
שבת בבוקר 10 בבוקר קריאת התורה: פרשת זכור
מוצאי שבת קריאת מגילה בשעה 7 בערב
ראשון בבוקר שחרית בשעה 10 וארוחת בוקר
מסיבת פורים הגדולה בשעה 5 בערב
יהיה שוב קריאת מגילה למי שלא שמע בבוקר.
חג פורים שמחChabad Lubavitch of the Philippines 2027 M. Layug Street, S. Miguel Village
Makati City, Manila, Philippines, 1210
Email : info@chabad.ph
Chabad House : (02) 895-9737